Skip to main content

Detta är en kurs som syftar till att utbilda och diplomera individer för att kunna undervisa och guida andra i boxningsträning.

Utbildningen fokuserar på flera aspekter av boxning, inklusive tekniker för slag och försvar, konditionsträning, träningsplanering, säkerhet och skadeförebyggande åtgärder.